Signal routing (IO)

 1. Αρχική
 2. ΑΡΘΡΑ
 3. DSP PC TOOL
 4. Signal routing (IO)
 • Κωδικός Προϊόντος: Signal routing (IO)
 • Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες
 • Η σωστή αντιστοίχση συχνοτήτων σε κάθε ομάδα ηχείων

Εκχώρηση καναλιών - διαμόρφωση των εισόδων και εξόδων (Channel assignment)

 
 
Το μενού εκχώρησης καναλιών (IO) «οργανώνει» όλες τις εισόδους και τις εξόδους. 
Εδώ γίνεται επίσης και η άθροιση των σημάτων εισόδου.

 

 

1. Εκτεταμένες δυνατότητες

Με ένα κλικ στο κουμπί «IO» (= Input & Output) στο κύριο μενού μεταβαίνετε στη σελίδα διαμόρφωσης της εκχώρησης καναλιού.  

IO_1


Η δομή και ο χειρισμός αυτής της σελίδας διαφέρει ανάλογα με το αν εργάζεστε σε τυπική ή VCP λειτουργία. 

Επομένως, οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας περιγράφονται ξεχωριστά παρακάτω.

 

2. Τα κανάλια εισόδου

Όλα τα διαθέσιμα κανάλια εισόδου είναι τοποθετημένα κάθετα στην αριστερή πλευρά (σημειωμένα με κόκκινο χρώμα).
 
IO_2


Σε αυτό το σημείο υπάρχει η επιλογή μετονομασίας των εισόδων που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με την εκχώρησή τους. Ένα διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ανοίγει το παράθυρο drop down  ( εδώ, για παράδειγμα, ορίζεται ότι υπάρχει ένα αριστερό σήμα πλήρους εύρους στην είσοδο A:)
 
IO_3


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια σωστή και ουσιαστική ονομασία των εισόδων κάνει τη διαμόρφωση πολύ πιο εύκολη!

 

3. Τυπική λειτουργία χωρίς VCP:

3.1 Τα κανάλια εξόδου

Τα κανάλια εξόδου παρατίθενται οριζόντια το ένα κάτω από το άλλο στη μέση προς τα δεξιά περιοχή του παραθύρου.
 
IO_4


Η περιοχή των καναλιών εξόδου έχει διάφορες εργασίες:
1. Εδώ, ένα ή περισσότερα κανάλια εισόδου αντιστοιχίζονται στην αντίστοιχη έξοδο χρησιμοποιώντας "drag & drop".
2. Το μεμονωμένο κανάλι εξόδου ονομάζεται εδώ – σε αυτό το παράδειγμα "Front L Full" για το κανάλι A και "Front R Full" για το κανάλι B.
          
IO_5


Με την επιλογή του χαρακτηρισμού του καναλιού, συνδέεται μια λειτουργία που επιτρέπει τη φόρτωση προεπιλογών φίλτρου . Αυτές οι προεπιλογές εγγυώνται ένα ασφαλές και λογικό σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαμόρφωση (εάν ο προσδιορισμός του καναλιού έχει γίνει σωστά).

Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί μια προσαρμογή ειδικά για το μεγάφωνο.
  
IO_6


3. Εάν ένα κανάλι έχει διαμορφωθεί εδώ ως subwoofer, ο έλεγχος έντασης του subwoofer θα εφαρμοστεί σε αυτό το κανάλι ( ΠΡΟΣΟΧΗ : ισχύει μόνο για συσκευές που δεν προσφέρουν υποστήριξη VCP !)

Η διαμόρφωση άθροισης έως και τεσσάρων εισόδων ανά έξοδο μπορεί να ανοίξει κάνοντας διπλό κλικ στην αντίστοιχη είσοδο:
 
IO_7


Μόλις ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα ποσοστό  μίξης καθώς και την πολικότητα κάθε σήματος εισόδου που πρόκειται να αθροιστεί. Εάν έχετε προσθέσει δύο κανάλια σε μία έξοδο και θέλετε να επιτύχετε αναλογία ανάμειξης 40 % έως 60 %, για παράδειγμα, η είσοδος με το χαμηλότερο ποσοστό πρέπει να οριστεί πρώτα στο 40 % προτού η άλλη είσοδος μπορεί να αποδοθεί στο υπόλοιπο 60 %.
 
IO_8


Η δυνατότητα αντιστροφής ενός σήματος εισόδου επιτρέπει τη δημιουργία διαφορικών σημάτων – π.χ. για ένα σήμα Rear Fill.
Εφόσον η αναστροφή σήματος δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μια αλλαγή πρόσημου, η αντιστροφή του καναλιού Β έχει ως αποτέλεσμα την ακόλουθη εξίσωση:
Έξοδος Α = Είσοδος Α + (- Είσοδος Β)
Και πάλι, αυτό μπορεί επίσης να αναπαρασταθεί ως:
Έξοδος Α = Είσοδος Α - Είσοδος B
(που ισούται με τη διαφορά των δύο σημάτων)

IO_9

 

3.2 Οι διαφορετικές διαδρομές σήματος

 

IO_10


Κάθε συσκευή προσφέρει τη λεγόμενη «Κύρια δρομολόγηση» (Μain Routing) .

Όλες οι αναλογικές είσοδοι καθώς και οι πρόσθετες είσοδοι όπως "HEC / AUX" και "Digital In" μπορούν να προστεθούν σε αυτό.
Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με υποδοχή HEC / MEC / BEC ή/και ψηφιακή είσοδο, υπάρχουν και άλλες ελεύθερα διαμορφώσιμες επιλογές δρομολόγησης εκτός από την κύρια δρομολόγηση.IO_11
 

Η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών διαδρομών σήματος μπορεί να συμβεί είτε μέσω της αντίστοιχης ανίχνευσης σήματος (για ενεργοποίηση στο μενού DCM) είτε μέσω ενός προαιρετικά συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου.
 
IO_12


Για παράδειγμα, εάν πλοηγηθείτε στη "Δρομολόγηση HEC / AUX" μέσω της επάνω καρτέλας, είναι εμφανείς δύο διαφορές στην "Κύρια δρομολόγηση":
 

 1.  Μόνο οι είσοδοι AUX μπορούν να επιλεγούν για "drag & drop" εδώ.
  Ο λόγος για αυτό είναι ότι αυτή η δρομολόγηση λειτουργεί μόνο για την είσοδο HEC / AUX και επομένως η ενεργοποίησή της συνδυάζεται με την αυτόματη ανίχνευση σήματος ή τη χειροκίνητη εναλλαγή πηγής.
   
 2. Η ονομασία των εξόδων δεν μπορεί να αλλάξει.
  Δεδομένου ότι η διαμόρφωση των εξόδων παραμένει πανομοιότυπη και μόνο οι είσοδοι αλλάζουν, δεν έχει νόημα να αποκλίνουμε από τον ορισμό που έχει γίνει στον κύριο πίνακα δρομολόγησης.

Το ίδιο ισχύει και για την «ψηφιακή δρομολόγηση».

 

4. Λειτουργία επεξεργασίας εικονικού καναλιού (VCP)

Σε αντίθεση με την τυπική λειτουργία, η λειτουργία VCP προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο επεξεργασίας σήματος. Ένα «επίπεδο εικονικού καναλιού» παρεμβάλλεται μεταξύ των εισόδων και των εξόδων.   

IO_13

 

4.1 Eίσοδος στην εικονική δρομολόγηση

Η εκχώρηση σήματος καθώς και η διανομή λειτουργούν λίγο διαφορετικά σε αυτήν τη λειτουργία σε σύγκριση με την τυπική λειτουργία. Αν κοιτάξετε μόνο το αριστερό τμήμα της διαδρομής σήματος, είναι πολύ παρόμοιο με την τυπική λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η έξοδος των πρώτων πινάκων σήματος δεν τροφοδοτεί τα κανάλια εξόδου, αλλά τα εικονικά κανάλια.
 
IO_14


Αυτό εμφανίζεται στο DSP PC-Tool ως εξής:
 
IO_16


Ως συνήθως, τα κανάλια εισόδου βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. Το παράθυρο διαλόγου για την ονομασία των εισόδων ανοίγει επίσης με διπλό κλικ στο αντίστοιχο στοιχείο.
Στη μέση του παραθύρου, το αριστερό τμήμα της διαδρομής σήματος που φαίνεται στο παραπάνω γράφημα έχει διαμορφωθεί στις τρεις πρώτες καρτέλες "Main to Virtual Routing", "HEC / AUX to Virtual Routing" και "Digital to Virtual Routing".

Τα εικονικά κανάλια που εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στη δεξιά πλευρά έχουν σταθερά ονόματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτή η δομή καναλιών έχει αποδειχθεί ότι είναι μια κοινή και χρήσιμη διαμόρφωση διακριτών καναλιών (όχι διαδρομών ηχείων!).

Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο σύστημα ήχου (το οποίο αρχικά οδήγησε ένα διδρομο σύστημα ηχείων) στη συσκευή DSP, είναι σε αυτό το σημείο δυνατό να ανακτήσετε ένα σήμα πλήρους εύρους αθροίζοντας το "Front L High" και "Front L Low", το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο εικονικό κανάλι "Front L Full".
Για τέλεια προσαρμογή του αθροιστικού σήματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Input EQ μαζί με τη λειτουργικότητα ISA . 

IO_16
 

Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν σκοπεύετε να διαμορφώσετε μόνοι σας τις συχνότητες crossover των σλλαγμένων μεγαφώνων ή εάν θέλετε να εφαρμόσετε ολόκληρη τη γκάμα δυνατοτήτων τηλεχειριστηρίου και SFX που προσφέρουμε.

 

4.2 Δρομολόγηση καναλιών χωρίς επεξεργασία

Ανάλογα με τη συσκευή, εκτός από τα επεξεργασμένα εικονικά κανάλια (Front L Full, Front R Full, κ.λπ.), είναι διαθέσιμα και τα λεγόμενα κανάλια "Pass Through":

Αυτά τα συγκεκριμένα εικονικά κανάλια προσφέρουν τη δυνατότητα δρομολόγησης σήματος στις εξόδους χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία.  

IO_17
 

Σε αυτή την περίπτωση τα σήματα εισόδου "Front L Low" και "Front R Low" μπορούν να δρομολογηθούν απευθείας σε οποιαδήποτε έξοδο μέσω των εικονικών καναλιών "Pass Through 1" και "Pass Through 2" χωρίς αυτά τα σήματα να επηρεάζονται από ισοσταθμιστές, φίλτρα ή καθυστερήσεις κ.λπ.

 

4.3 Δρομολόγηση εικονικής σε έξοδο (Virtual to Output Routing)

Για να δρομολογηθεί το σήμα των εικονικών καναλιών στις εξόδους, πρέπει να ρυθμιστεί η "Δρομολόγηση εικονικής σε έξοδο" (Virtual to Output Routing).

IO_18

Η καρτέλα "Virtual to Output Routing" στη μεσαία περιοχή του παραθύρου IO προσφέρει τη δυνατότητα αντιστοίχισης των εικονικών καναλιών στα κανάλια εξόδου.
Η διαδικασία είναι συγκρίσιμη με αυτή στο παράθυρο "Κύρια δρομολόγηση" - τα επιθυμητά σήματα στην αριστερή πλευρά μπορούν να γίνουν drag&drop  στις αντίστοιχες εξόδους χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή σας:
 
IO_19


Σε αυτό το παράδειγμα, τα εικονικά σήματα "Front L Full" και "Front R Full" χωρίζονται σε ένα 3 δρομο στερεοφωνικό σύστημα. Οι προσαρμογές των φίλτρων, των ισοσταθμιστών, της απολαβής, της καθυστέρησης κ.λπ. για το μεγάφωνο γίνονται από εδώ και πέρα ​​στα κανάλια εξόδου ("Έξοδος Α", "Έξοδος Β", ...) με τον ίδιο τρόπο όπως στην "κανονική λειτουργία" .

Το σχήμα «DSP Signal Flow» επιτρέπει μια γρήγορη επισκόπηση της διαμόρφωσης σήματος των εικονικών καναλιών:

IO_20

Signal routing (IO) DSP PC TOOL

Ετικέτες: Signal, routing, (IO), DSP, TOOL